OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Za:
SLAGALICA organiziranje d.o.o.
M.S.Bolšića 15
10010 ZAGREB
e-mail: tamara@slagalicaorganiziranje.hr

Poštovani,
Ovime Vas obavještavam(o) da želim(o) raskinuti ugovor:
Broj računa:
Datum računa:
Datum primitka robe:
Ime i prezime:
Adresa:

PDF: OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA